โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตามผล โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ครั้งที่ 1
วันที่ 3 ก.ค. 2562 โรงเรียนปากพูนได้รับการนิเทศติดตามผล โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ครั้งที่ 1 จากศึกษานิเทศ
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2562,13:17   อ่าน 143 ครั้ง