โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมยุวประมง รุ่นที่ 36 ประจำปี 2562
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 กองตรวจการประมง กรมประมง ได้กำหนดให้หน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง นครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงเรียนปากพูนดำเนินการจัดฝึกอบรมเยาวชน นักเรียนชุมชนประมงในเขตชายฝั่งทะเล จัดฝึกอบรมหลักสูตร ธนาคารปูม้า และอนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเลชายฝั่งสำหรับเยาวชน
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2562,13:11   อ่าน 211 ครั้ง