โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการนิเทศและติดตามผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และทดลองสอนในสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการได้จัดการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และทดลองสอนในสถานศึกษา  ในครั้งนี้เป็นการติดตามผลระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ผ่านมา ซึ่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้นำเสนอการปฏิบัติงานของตน การจัดการเรียนการสอน ภาระงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายขณะที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา และได้รับคำแนะนำการปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ครูพี่เลี้ยง ตลอดจนการรับฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการภายในกลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2562,15:13   อ่าน 84 ครั้ง