โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยยนักเรียนพี่เลีัยง(15ม.ค.62)

โรงเรียนปากพูน ร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยยนักเรียนพี่เลีัยง ซึ่งเป็นความร่วมมือกันในสหวิทยาเขตเบญจม ในวันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2561 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 


ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่ครับ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2562,10:00   อ่าน 161 ครั้ง