โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วุฒิชัย อาทิเกิด (วุด)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 2560
อีเมล์ : arthikoed1999@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 มี.ค. 2561,10:49 น.   หมายเลขไอพี : 27.130.169.106


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล