โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ยุพารัตน์ นาควารินทร์ (ขวด)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 2560
อีเมล์ : yuparat272@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 มี.ค. 2561,07:09 น.   หมายเลขไอพี : 122.155.46.142


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล