โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย คมศักดิ์ พรมจิตต์ (ปอนด์)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 61
อีเมล์ : komsuk_12@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 มี.ค. 2561,17:26 น.   หมายเลขไอพี : 122.155.45.59


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล