โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : กิตติยา บุญพิศ (นีน่า)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 61
อีเมล์ : Nena_180142@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : -
ตำแหน่ง : -
ที่อยู่ที่ทำงาน

: -

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 มี.ค. 2561,17:03 น.   หมายเลขไอพี : 122.155.45.50


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล