คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document เรื่อง การมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารราชการโรงเรียนปากพูน ปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 478.13 KB
Adobe Acrobat Document O13_คู่มือบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.19 KB
Adobe Acrobat Document O13_คู่มือบริหารงประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.92 KB
Adobe Acrobat Document O13_คู่มืองานบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 236.48 KB
Adobe Acrobat Document O13_คู่มือบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.53 KB
Adobe Acrobat Document แผนผังการให้บริการงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.99 KB