อำนาจหน้าที่

Adobe Acrobat Document พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document อำนาจบริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 927.67 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.8 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.83 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1020.22 KB