โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฯ ฝึกสอน

นายธรรมรัช มัชฌิมวงศ์

นางสาวกนกวรรณ รัชนีย์
ครูประจำชั้น /0

นายฮาเรส จิตะ

นางสาวอัตติมา แขกนุ้ย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3