โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวแจ้งนักเรียน
630227ปฏิทินวิชาการ62หลังสอบปลายภาค
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 63
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 62
ตารางติวโอเน็ต ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 62
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 62