โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง SAR Word Document ขนาดไฟล์ 129.08 KB 0
ตารางสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.18 KB 58
ตารางสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.21 KB 60
ตารางสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.43 KB 48
ตารางสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.8 KB 49
ตารางสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.09 KB 46
ตารางสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.2 KB 45
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2561
ใบสมัคร ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.01 KB 63
ใบสมัคร ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.29 KB 72
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.69 KB 76
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
แผนปฎิบัตงานประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 0
ฟอร์มเขียนโครงการโรงเรียนปากพูน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 41.44 KB 44